برترین های نمایشگاه

مطابق روال هر سال، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران پس از برگزاری نمایشگاه براساس آئین نامه و دستور العمل مربوطه نسبت به معرفی برترینهای نمایشگاه اقدام می نماید.

هدف از اجرای این فرایند، انتخاب غرفه های برتر به صورتی عادلانه و با پشتوانه علمی است که با منابع و توان اجرایی انجمن نیز همخوانی داشته باشد.

مطابق دستورالعمل مربوطه کلیه مشارکت کنندگان بر اساس 7 شاخص بهره وری، محتوایی، ظاهری، نوآوری، خلاقیت در نحوه ارائه , هماهنگی و اجزاء و گروه تخصصی برتر توسط تیم ارزیابی که مسئولیت  آن بر عهده مدیر اجرایی انجمن  بوده مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت برترینهای هر گروه به کمیته داوران که متشکل از رئیس هیات مدیره، دبیر انجمن و روسای کمیسیون های تدوین روشها و آموزش، روابط عمومی و فناوری می باشد، جهت انتخاب نهایی معرفی شدند.

اعضاء کمیته داوران با توجه به توضیحات و تصاویر مربوط به غرفه ها ,انتخاب نهایی خود را در هر یک از معیار ها اعلام نمودند. 

در بخش غرفه های برتر از لحاظ ظاهری از غرفه های ارکان گاز، شرکت پتونیا، سرامیک های صنعتی اردکان، کیسون، پمپاژ کرمانشاه، گداختار، بورگمن پارس تشکر و قدردانی شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید