مراسم تقدیر از تیم مهندسی- طراحی و اجرایی حفاظت کاتدیک فاز 24-22

بسمه تعالی

به هر کار خدا را ست دار                                                                      که از راستکاری شوی رستگار

جناب آقای مهندس محمد مهدی آکی

تیم طراحی ، مهندسی  و اجرائی  حفاظت کاتدیک فاز 24-22

   نظر به طراحی موفقیت آمیز و نتیجه مثبت آزمایشات بعمل آمده، وظیفه خود می دانم مراتب سپاس وقدردانی خود را از آن جنابان ابراز دارم.

                                                                          محمود رضا هدایتی

                                                                                                                                                                                                                      مدیر عامل

/ 0 نظر / 28 بازدید